Vážení návštěvníci!

Od 1.11.2017 realizujeme projekt  NAPODRUHÉ! pro mladé lidi do 30 let,

kteří chtějí změnu a zlepšení uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce,

reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007123.

28.října 1142/168, Ostrava Mariánské Hory, budova Hutního projektu, č.dv.113, 216

M: 725 008 920

eva.vyoralova@ageva.cz

Logo OPZ barevné

        

Milí návštěvníci!

V rámci  projektu „MÁŠ NA TO!“

poskytujeme bezplatné konzultace a poradenství

Kariérní poradenství

individuální kariérní poradenství, konzultace životopisu, mapování schopností a dovedností, nácvik sebeprezentace, příprava na výběrové řízení, další podpora dle individuálních potřeb klienta;

 Individuální koučink

nástroj osobního rozvoje podporující využití vlastního potenciálu, objevování možností, uvědomování si cílů a hledání cest k jejich uskutečňování.

Schůzku si domluvte na  tel. 725 008 920 nebo eva.vyoralova@ageva.cz

       

PORADENSTVÍ

Poskytujeme poradenství formou mentorinku, mediací a facilitací v oblastech sociálních, rodinných vztahů, financí a kariéry.

VZDĚLÁVÁNÍ

Vzděláváme jednotlivce i organizace. Školíme prezentační a komunikační dovednosti, motivaci, finanční a ekonomickou gramotnost, základy podnikání a sociální dovednosti.

PROJEKTY

Realizujeme vlastní projekty i projekty z EU zaměřené na rovné příležitosti mužů a žen, sladění rodinného a pracovního života, podporu zaměstnanosti a adaptabilitu zaměstnanců.

KOUČINK

Nabízíme koučink životní, rodinný a partnerský, kariérový i začínajícím podnikatelům.

PROFESNÍ CESTA

Specializujeme se na zvyšování sebevědomí klienta, hledání jeho silných stránek a následný výběr vhodného zaměstnání.

ROZVOJ PODNIKÁNÍ

Začínajícím podnikatelům umožňujeme konzultace k jejich podnikatelským záměrům a poradenství v jejich rozjezdech.

AGEVA - VAŠE CESTA KE ZMĚNĚ
foto cesta

NAŠE POSLÁNÍ A VIZE

Naším  posláním a vizí je zvyšovat potenciál jednotlivců, dosahovat a uskutečňovat jejich sny.

NAŠE PRIORITY

  • PROFESIONALITA
  • ODBORNOST
  • ZKUŠENOSTI
  • ZNALOSTI
  • OSOBITOST
  • JEDINEČNOST
  • OPTIMISMUS
  • NADŠENÍ
AKCE PRO VÁS

Reference klienta na projekt NAPODRUHÉ!

By | Nezařazené | No Comments

Reference březen 2018, Natálie V. napsala:

Činnost v projektu Napodruhé!, coby její bývalá svěřenkyně (klientka) hodnotím velmi kladně. V úvodu bych chtěla udělit pochvalu paní ředitelce, která svou veselou, soucitnou a chápající povahou vždy vytvořila přátelskou atmosféru, ve které se nám příjemně pracovalo. Jako skupina jsme si semináře, které paní ředitelka vedla, jsme si velmi užívali, protože i ta méně (pro nás) záživná témata dokázala podat zábavnou formou.   Vážím si LIDSKÉHO a osvíceného přístupu, s kterým jsem se setkala u všech pracovnic týmu projektu Napodruhé!. Líbila se mi povahová rozmanitost u pracovnic, která dle mého názoru vytváří harmonii, jednak vnitřního klima v Agevě, ale taktéž harmonicky působí při práci s klienty. 

Hodně mi dalo i setkání s paní personalistkou, a ač působí přísně,  možná trošku rezervovaně,  je to laskavá dáma, odbornice, která umí člověka namotivovat a pokud k člověku zaujme osobní přístup a naladí se na nitro klienta, tak je z ní i výborný rádce.  

Celkově si u Agevy cením pochopení, schopnosti člověka nasměrovat, protože spousta mladých lidí je zmatených, pořádně neví, jakou práci chtějí dělat, jaké jsou jejich možnosti a jak se svým životem naložit. 

Do budoucích dnů této organizaci přeji, aby její vliv při součinnosti s úřadem práce i firmami sílil, protože je nezbytné, aby se urychleně situace v naší zemi v oblasti práce a pracovních podmínek výrazně změnila k lepšímu a předcházelo se tak odlivu schopných a inspirujících lidí. Mockrát děkuji za pomoc :-) Natálie

Sociálně právní poradenství s Gabkou Pilchovou

By | Nezařazené | No Comments

Pracovní setkání s Monikou mi potvrdilo zkušenost, že všeobecné kritizování mladé generace je scestné. Životní příběh Moniky je ukázkovým vzorem pro ostatní. Odvaha, pokora a víra v lepší zítřky z ní dělá mou hrdinku, které upřímně fandím.  Gabriela Pilchová poradkyně pro sociálně právní problematiky a lektorka v projektu Napodruhé!

voznicová Gabka_n

NÁŠ TÝM

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress