Vážení návštěvníci!

Od 1.11.2017 realizujeme projekt  NAPODRUHÉ! pro mladé lidi do 30 let,

kteří chtějí změnu a zlepšení uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce,

reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007123.

28.října 1142/168, Ostrava Mariánské Hory, budova Hutního projektu, č.dv.113, 216

M: 725 008 920

eva.vyoralova@ageva.cz

Logo OPZ barevné

        

Milí návštěvníci!

V rámci  projektu „MÁŠ NA TO!“

poskytujeme bezplatné konzultace a poradenství

Kariérní poradenství

individuální kariérní poradenství, konzultace životopisu, mapování schopností a dovedností, nácvik sebeprezentace, příprava na výběrové řízení, další podpora dle individuálních potřeb klienta;

 Individuální koučink

nástroj osobního rozvoje podporující využití vlastního potenciálu, objevování možností, uvědomování si cílů a hledání cest k jejich uskutečňování.

Schůzku si domluvte na  tel. 725 008 920 nebo eva.vyoralova@ageva.cz

       

PORADENSTVÍ

Poskytujeme poradenství formou mentorinku, mediací a facilitací v oblastech sociálních, rodinných vztahů, financí a kariéry.

VZDĚLÁVÁNÍ

Vzděláváme jednotlivce i organizace. Školíme prezentační a komunikační dovednosti, motivaci, finanční a ekonomickou gramotnost, základy podnikání a sociální dovednosti.

PROJEKTY

Realizujeme vlastní projekty i projekty z EU zaměřené na rovné příležitosti mužů a žen, sladění rodinného a pracovního života, podporu zaměstnanosti a adaptabilitu zaměstnanců.

KOUČINK

Nabízíme koučink životní, rodinný a partnerský, kariérový i začínajícím podnikatelům.

PROFESNÍ CESTA

Specializujeme se na zvyšování sebevědomí klienta, hledání jeho silných stránek a následný výběr vhodného zaměstnání.

ROZVOJ PODNIKÁNÍ

Začínajícím podnikatelům umožňujeme konzultace k jejich podnikatelským záměrům a poradenství v jejich rozjezdech.

AGEVA - VAŠE CESTA KE ZMĚNĚ
foto cesta

NAŠE POSLÁNÍ A VIZE

Naším  posláním a vizí je zvyšovat potenciál jednotlivců, dosahovat a uskutečňovat jejich sny.

NAŠE PRIORITY

  • PROFESIONALITA
  • ODBORNOST
  • ZKUŠENOSTI
  • ZNALOSTI
  • OSOBITOST
  • JEDINEČNOST
  • OPTIMISMUS
  • NADŠENÍ
AKCE PRO VÁS

Workshop PORTFOLIO, 24.1.2018

By | Nezařazené | No Comments

Lektorka Ing. Šárka Tomisová školila PORTFOLIO účastníky našeho projektu NAPODRUHÉ!

Frekventanti pracovali na tématech  – Osobní portfolio, Životopis, Motivační dopis, Další dokumenty, Nakládání s dokumenty a Práce personalisty.porfolio_n

Pozitivní zpětná vazba účastníka na 1.běh našeho projektu NAPODRUHÉ!

By | Nezařazené | No Comments

Projekt NAPODRUHÉ byl pro mě velmi přínosný. Setkala jsem se čtyřmi skvělými ženami. V rámci projektu se nám opravdu věnovaly, a to všech oblastech, které se týkají začátku samostatného života. Pro mě jako introverta a spíše nemluvného člověka, byla velmi přínosná možnost vyzkoušet si pohovor nanečisto či mluvit o sobě pět minut. V rámci skupiny jsme se podělili o své životní zkušenosti a získali vhled i do jiných sociálních skupin. Během individuálních schůzek jsem s lektorkami pracovala na svých slabých stránkách a hledaly jsme možnosti uplatnění i v jiných oblastech, než na které se člověk, často zbytečně omezeně, zaměřuje. Všechny lektorky mají ohromné zkušenosti v oblasti zaměstnanosti a jsou neuvěřitelně pozitivní, což vás – ať už chcete nebo ne – motivuje. Já, osobně velmi oceňuji i sezení s paní psycholožkou, k čemuž se jen tak člověk nedostane. Přiznat si některé své vlastnosti, pojmenovat své silné i slabé stránky nebylo úplně jednoduché a někdy i ne úplně příjemné, nicméně pod vedením úžasných paní lektorek člověk věděl, proč to dělá. Projekt, byť jsem k němu zpočátku byla poměrně skeptická, mě posunul o kus dál v osobním i kariérním životě.

Jitka

Probíhá nábor do 2. běhu projektu NAPODRUHÉ!

By | Nezařazené | No Comments

V současné době probíhá nábor do 2 běhu projektu Napodruhé! zaměřený na mladé lidí do 30 let, kteří chtějí změnu a zlepšení své uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce. Začínáme ve středu 17.ledna 2017.

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte + 720 725 008 920 nebo eva.vyoralova@ageva.cz.

Těším se na vás!

foto pozvánka Napodruhé! 17.1.2018

NÁŠ TÝM

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress