Mentorinkem se zvýší vaše sebedůvěra a uvědomíte si své schopnosti a tím se zvýší vaše šance získat

novou práci a rychle vrátit na stále se měnící trh práce buď jako zaměstnanec nebo podnikatel.

 

V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 725 008 920 nebo na emailu eva.vyoralova@ageva.cz