Jsme tu pro Vás

Rozdělování a čerpání finančních prostředků z fondů EU je složité nejen pro organizace, které se o dotace ucházejí, ale i pro implementační orgány, jež dohlížejí na jejich efektivní a šetrné využívání. Obě strany musí mnohdy překonat nejednu komplikaci. Naši odborní pracovníci mají bohaté zkušenosti z mnoha projektů a dobře se v problematice orientují. Získat peníze z evropských fondů na rozvoj, event. udržitelnost svého podnikání stojí dnes v popředí zájmu každého moderního rozumného podnikatele.

 

 A jaké kroky jsou pro zpracování projektu důležité?

•Vytvoření podrobného projektového záměru

•Nalezení příslušného operačního programu a v něm konkrétní oblasti podpory pro váš projektový záměr

•Zpracování žádosti o dotaci

•Výzva k předkládání žádostí o dotaci

•Kontrola žádosti a přílohy:

•Logický rámec

•Studie proveditelnosti

•Analýza nákladů a přínosů (CBA)

•Rozpočet projektu

•Hodnocení a výběr žádostí

•Realizace projektu – a na co si dát pozor při realizaci

•Administrativa

•Financování

•Zajištění udržitelnosti projektu

•Veřejná podpora

•Žádost o platbu a monitorovací zpráva

•Udržitelnost projektu

Následující tři až pět let po obdržení dotace (závisí na podmínkách programu) je příjemce povinen udržovat výsledky projektu a pravidelně o nich informovat poskytovatele dotace prostřednictvím monitorovacích zpráv. V případě porušení této podmínky se žadatel zavazuje vrátit část či celou dotaci.

Možná sami nyní vidíte, že administrativní rozsah činností vedoucích  od vytvoření projektového záměru, určení vhodného operačního programu ke zpracování a samotnému předložení žádosti o dotaci, následně realizací podpořeného projektu, ke které se váží určité povinnosti vyplývající z pravidel stanovených pro projekty financované ze strukturálních fondů,  je agenda poměrně náročná, se kterou Vám rádi pomůžeme.