Vážení návštěvníci!

Od 1.11.2017 začínáme projekt  NAPODRUHÉ! pro mladé lidi do 30 let,

kteří chtějí změnu a zlepšení uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce,

reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007123.

Logo OPZ barevné

 

        

Milí návštěvníci

Projekt „MÁŠ NA TO!“

Poskytujeme bezplatné konzultace a poradenství:

Kariérní poradenství

individuální kariérní poradenství (konzultace životopisu, mapování schopností a dovedností, nácvik sebeprezentace, příprava na výběrové řízení, další podpora dle individuálních potřeb klienta);

Individuální koučink

nástroj osobního rozvoje podporující využití vlastního potenciálu, objevování možností, uvědomování si cílů a hledání cest k jejich uskutečňování.

Schůzku si domluvte na  tel. 732 162 090, 725 008 920 nebo info@ageva.cz

       

PROJEKT OSTRAVA 3+

realizujeme projekt OSTRAVA 3+ do 30.9.2015, kde Vám nabízíme

bezplatné poradenství a konzultace v oblastech:

Kariérové, Sociální a Finanční poradenství a Konzultace začínajícím

podnikatelům.

SCHŮZKU SI DOMLUVTE NA TEL. 732 162 090 NEBO NA EMAILU info@ageva.cz