Vážení návštěvníci!

Od 1.11.2017 realizujeme projekt  NAPODRUHÉ! pro mladé lidi do 30 let,

kteří chtějí změnu a zlepšení uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce,

reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007123. Projekt úspěšně ukončen 31.5.2019.

28.října 1142/168, Ostrava Mariánské Hory, budova Hutního projektu, č.dv.113, 216

M: 725 008 920

eva.vyoralova@ageva.cz

Logo OPZ barevné

        

Milí návštěvníci!

V rámci  projektu „MÁŠ NA TO!“

poskytujeme bezplatné konzultace a poradenství

Kariérní poradenství

individuální kariérní poradenství, konzultace životopisu, mapování schopností a dovedností, nácvik sebeprezentace, příprava na výběrové řízení, další podpora dle individuálních potřeb klienta;

 Individuální koučink

nástroj osobního rozvoje podporující využití vlastního potenciálu, objevování možností, uvědomování si cílů a hledání cest k jejich uskutečňování.

Schůzku si domluvte na  tel. 725 008 920 nebo eva.vyoralova@ageva.cz

       

PORADENSTVÍ

Poskytujeme poradenství formou mentorinku, mediací a facilitací v oblastech sociálních, rodinných vztahů, financí a kariéry.

VZDĚLÁVÁNÍ

Vzděláváme jednotlivce i organizace. Školíme prezentační a komunikační dovednosti, motivaci, finanční a ekonomickou gramotnost, základy podnikání a sociální dovednosti.

PROJEKTY

Realizujeme vlastní projekty i projekty z EU zaměřené na rovné příležitosti mužů a žen, sladění rodinného a pracovního života, podporu zaměstnanosti a adaptabilitu zaměstnanců.

KOUČINK

Nabízíme koučink životní, rodinný a partnerský, kariérový i začínajícím podnikatelům.

PROFESNÍ CESTA

Specializujeme se na zvyšování sebevědomí klienta, hledání jeho silných stránek a následný výběr vhodného zaměstnání.

ROZVOJ PODNIKÁNÍ

Začínajícím podnikatelům umožňujeme konzultace k jejich podnikatelským záměrům a poradenství v jejich rozjezdech.

AGEVA - VAŠE CESTA KE ZMĚNĚ
foto cesta

NAŠE POSLÁNÍ A VIZE

Naším  posláním a vizí je zvyšovat potenciál jednotlivců, dosahovat a uskutečňovat jejich sny.

NAŠE PRIORITY

  • PROFESIONALITA
  • ODBORNOST
  • ZKUŠENOSTI
  • ZNALOSTI
  • OSOBITOST
  • JEDINEČNOST
  • OPTIMISMUS
  • NADŠENÍ
AKCE PRO VÁS
NÁŠ TÝM

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress